Decore Special vydává galerie Harddecore společně s Copy General. Jedná se o společný experiment - prolnutí tištěné a online verze. Každá je svébytná a snaží se využít maximum ze zvoleného formátu. 

Tištěné vydání je k dispozici v COPY GENERAL a galerii HARDDECORE. Dále v síti stojanů LEAFNET a spřátelených kavárnách. Podněty a připomínky uvítáme na mail info@harddecore.cz. 

Možnost nákupu přímo v online magazínu se řídí obchodními podmínkami galerie Harddecore - www.harddecore.cz